ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

Posted on 04-11-2015 , by: webadmin , 0 Comments

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมหารือกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษาและคณะอาสาสมัครโครงการกองทุน
การศึกษา เกี่ยวกับโครงการกองทุนการศึกษา

 

แหล่งข่าว : Click NLA

share: