องคมนตรีแถลงเปิดตัวสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มล่าสุด

Posted on 29-03-2016 , by: webadmin , 0 Comments

               ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แถลงเปิดตัวสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ว่า สารานุกรมไทยเกิดขึ้นจากพระราชดำริและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๔๐ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็น
ห่วงว่าเด็กและเยาวชนไทยเมื่อเจอเรื่องที่สนใจและต้องการรู้ลึก จะไม่มีหนังสือให้ค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิง
จึงได้ให้ราชบัณฑิตในสาขาต่างๆ ไปรวบรวมประพันธ์ และจัดตั้ง
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นปีละเล่ม โดยในหนึ่งเล่มมีเนื้อหาอยู่ ๙ เรื่อง
ล่าสุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้จัดทำเป็นเล่มที่ ๔๐ แล้ว มีเนื้อหา ๙ เรื่อง
ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน รางวัลซีไรต์ นกเงือกไทย เห็ด การโคลนนิ่งสัตว์ แร่เหล็ก การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์ ไข้ออกผื่น และมะเร็งต่อมลูกหมาก

               นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหนังสือคำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยขนาดพกพา พรือพ็อกเก็ตบุ๊ค รวมถึงซีดีรอมด้วย เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และราคาถูก โดยเรื่องที่บรรจุ
ในสารานุกรมไทยนั้น ได้คัดลอกเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีความแม่นยำทางวิชาการ และสามารถนำไปอ้างอิงได้
ตนอยากเห็นการนำสารานุกรมไทยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรียน ซึ่งเวลานี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็มีนโยบายจะให้เด็กและครูมีเวลาว่างจากการสอนในหลักสูตรมากขึ้น แต่ละโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “จึงอยากให้ครูทุกวิชามอบหมายให้เด็กแบ่งกลุ่มทำโครงงาน และไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากสารานุกรมไทย เพื่อให้เด็กใช้สารานุกรมไทยเป็นเครื่อง
มือในการค้นคว้าความรู้มากขึ้น รวมทั้งนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้หลายเรื่องในเวลาอันรวดเร็ว” องคมนตรีกล่าว

               อนึ่ง ผู้สนใจต้องการซื้อสารานุกรมไทย ซื้อได้ที่บูท Y๑๗ Hall A ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ นี้ หรือที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทุกสาขา
หรือผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงินจัดซื้อสารานุกรมไทย เพื่อนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕ และ ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘

 

แหล่งข่าว : siamedunews

share: