องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้ว อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted on 31-01-2013 , by: webadmin , 0 Comments

               เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้ว
มูลนิธิชัยพัฒนาตามพระราชดำริ เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างแก่เกษตรกร
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แหล่งข่าว : มูลนิธิชัยพัฒนา

share: